Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramı son yıllarda en çok duyduğumuz kavramlardan bir tanesidir. Nüfusun artmasına paralel olarak sanayileşmenin artması söz konusu olurken; öte yandan bu durum doğal kaynakların kontrolsüz ve daha hızlı kullanılmasına neden olmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı bu kaynakların daha kontrollü bir şekilde kullanımını sağlamak ve doğaya verilen zararı en aza, hatta sıfıra indirmeyi amaçlayan bir Çevre Politikasıdır.

Dünyamızın ve insanlığın geleceği için uzun ömürlü değerler yaratıyoruz. Kapsayıcı iş modelimiz ve sosyal fayda odaklı yönetim anlayışımızla toplumsal refaha katkı sağlıyoruz.

Özyüce Turizm olarak, insanlığın ve doğal hayatın geleceği için çevresel riskleri en aza indirmek, fırsatları ise katma değer yaratan başarılara dönüştürmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğin, bugün ve gelecekte sahiplenilmesi gereken en önemli değer olduğunu biliyor, bu bakış açısıyla küresel ve yerel sorunlara derinlemesine çözümler geliştiriyoruz.

Sağlıklı gelecek için çevreyi korumayı esas görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Değer odaklı bir bakış açısıyla bunun da ötesine geçerek pozitif etki yaratıyoruz. Sorunların çözümünde gelecek için katma değer yaratacak alanlara yatırım yapıyoruz. Kurumsal yönetim sistemimizin temelini oluşturan Sürdürülebilirlik Politikamızı, şirket çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, müşterilerimizden iş ortaklarımıza birlikte yürüdüğümüz herkese ve her yapıya aktarıyoruz.

Bu gezegen üzerinde yaşayan her canlının değerini biliyoruz. İklim değişikliğine karşı somut adımlar atarak dünyamıza değer katıyoruz. Üretim ve iş süreçlerinde, sürdürülebilirliğin güvence altına alınması gerektiğine inanıyor, çevresel etkileri azaltmanın ötesine geçerek pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz.