Gizlilik Politikamız

Kalite;

* Sektörümüzde kalite ile özdeşleşmiş bir firma olmak hedefi doğrultusunda;

* Takım anlayışı ile çalışmak,

Çalışanların memnuniyeti ve sürekli eğitimi,

* Her zaman güvenilir bir firma olmak,

* Firmamız hedeflerine, yasal şartlara ve müşteri şartlarına uyarak verdiğimiz hizmetin sürekli iyileştirerek, müşterilerimize güvenli, rahat, dakik ve uygun maliyetli Personel ve Okul Taşımacılığı hizmeti sağlamak,

* Müşteri memnuniyeti sağlamak,

* Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Çevre Politikası;

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır. Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak. Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak. Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak. Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek. Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek. Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

Kalite Hedeflerimiz;

* Hizmet kalitesinde mükemmele ulaşmak,

* Aylık müşteri şikayetlerinde sıfır hedefe ulaşmak,

* Planlı eğitim programları uygulayarak Toplam Kalite Felsefesini tüm çalışanlara yaymak,

* Toplam Kalite bilincimizi en üst düzeye çıkartarak Müşteri memnuniyetini ve motivasyonunu yükselterek personel değişim hızını azaltmak.

Temel Değerlerimiz;

* % 100 Müşteri Memnuniyeti.

* Hizmette ve Üretimde Mükemmellik

* Ekip Çalışması

* Sözünde Durmak

* Liderlik Bilinci

* Stratejik Ortaklık ve Yıllarca Beraber Olma

* Takdir Etme

* Yaratıcılık